Φεραμια κρεβατιου (Μιλλια)

ΣΥΝΔΕΣΗ /

Φεραμια κρεβατιου (Μιλλια)

Οι πλαστικοί  σύνδεσμοι (μίλλια) παρουσιάστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εμπόριο με το υπ’ αριθμόν 80.580 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως εναλλακτική και πλεονεκτική λύση έναντι των μεταλλικών εξαρτημάτων σύνδεσης.

Η πολυετής ερευνητική προσπάθεια και πρακτική εφαρμογή των συνδέσμων είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εξέλιξη των ξύλινων κρεβατιών και της τεχνολογικής παραγωγής τους.

Παράγονται σε 5 διαφορετικές διαστάσεις καλύπτοντας τις ανάγκες των κατασκευαστών.